Reguliere training CROW 500 zorgvuldig graafproces

Betrokkenen in de graafketen hebben gezamenlijk de richtlijn CROW 500 opgesteld om veiligheid en gezondheid van mensen te waarborgen en stagnatie in de processen en graafschade te voorkomen. In deze cursus gaat het niet enkel over de achtergronden en de inhoud van deze richtlijn. De cursist leert met name wat zijn eigen rol is en welk gedrag van hem verwacht mag worden om zorgvuldig en veilig in de grond aan het werk te zijn. Zodat hij na afloop er direct mee aan de slag kan gaan in zijn eigen praktijk.